Képmeditáció

 

2020 első félévében a csütörtök délutáni nyitott műhelyhez lehet csatlakozni:

 

CSIPKERÓZSIKA ÉBRESZTÉSE

Avagy a feminin princípium tudatosítása

Carl Gustav Jung 1964-ben írott szavai aktuálisabbak, mint valaha: “ A nők feladata, hogy összekössék azt, amit a férfiak szétválasztottak... Isten nem virágozhat, ha az ember lelke éhezik. A női psziché válaszol erre az éhségre, mivel Erosz funkciója az, hogy összekapcsolja azt, amit Logosz kettéválasztott. A mai nők hatalmas kulturális feladattal néznek szembe - ez egy új kor hajnala.”

A Csipkerózsika műhelysorozat fókuszában a lélek ébredése és az összekapcsolódás különféle szintjeinek és fokozatainak a megértése és megtapasztalása áll. Ami bennünk és velünk ébred Csipkerózsikaként, az maga a feminin elv, ami egy újfajta tudatállapot. Fontos megértenünk, hogy a feminin elv nem egyenlő a szexuális vonzerővel vagy a női kedvességgel és törődéssel, és a férfiakra is éppúgy vonatkozik, mint a nőkre. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a feminin elv egy új kapcsolati minőség. Mert az alvó királylány elsősorban kapcsolódni akar: saját érettebb önmagához, egy érettségben és értékben hozzávaló társhoz, valamint az emberiség széles (királyi) udvarához. Csipkerózsika ébresztését így az egyéni és kollektív tudat felemelésének metaforájaként közelítjük meg. Ébredő királylányként a körben mélyebb és esszenciálisabb összekapcsolódásokat kívánunk megélni elsősorban önmagunkkal, a bennünk élő férfi képével, a kör tagjaival lélekben és az emberiség nagy udvarával, amennyiben elkezdünk rálátni, milyen mértékben vagyunk részei és teremtői mindannak, ami a világban történik.

Amikor az ember lelke éhezik, az olyan, mintha egy létfontosságú részünk elaludt volna. Így az nem tud velünk kommunikálni, s mi sem tudunk vele, vagyis képtelenek vagyunk teljes erőnk és potenciálunk szerint élni. Csipkerózsika története a feminin elv értékeire való ráébredésünkről mesél, ami egy átoksújtott, hosszú alvás után egy félelmet nem ismerő férfihoz való kapcsolódás által történik meg. Vajon láthatatlan belső világunkban mit jelképez Csipkerózsika és mit a félelemnélküli királyfi? Hogyan lesz ez a réges-régi történet korunk meséjévé, sőt, egy egész kultúrkorszak példázatává? Az élet végtelen tágasságát és lehetőségeit beszűkítő évszázados hiedelmeink vadrózsasövényén milyen erő képes átjutni, ami a lélek elveszett dimenzióját felébreszti egyéni és társadalmi szinten egyaránt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is keressük együtt a választ a körben feltételezve, hogy a megfelelő pillanat elérkezett és a megfelelő kérő már úton van, aki számára a vadrózsasövény magától szétnyílik majd és utat enged az alvó királyi udvar felé.

Csipkerózsika meséjéből kiindulva kelünk útra, hogy a bennünk kincsként rejlő, ám szendergő feminin minőséget felébresszük, mibenlétét és szerepét egyéni és kollektív szinten tudatosítsuk. Ehhez a feminin princípium (elv) mélyebb megértésére, egy jól használható nyelvre és az újonnan megértett igazságok napi szintre lefordítható gyakorlataira van szükségünk. A kör tavaszi találkozói az ébredés és a kapcsolódás folyamataihoz kívánnak inspirációt és gyakorlati támogatást nyújtani a következő témákban:

- a Szívhez való kapcsolódás és annak spirituális jelentősége, 
- a belső feminin és maszkulin közötti egyre harmonikusabb kapcsolódás,
- a Kozmikus Lélek és az egyéni lélek kapcsolata.

Eszköztárunkban szerepelnek a kör energiaterét beállító ráhangoló meditációk, képmeditációk, vetítéses előadások és a belső utazások érzései és képei kifejezését szolgáló alkotó feladatok. A részvételhez nincs szükség művészi vagy meditációs előképzettségre.

A műhelysorozat foglalkozásai a következő csütörtökökön 13 órától 16 óráig:

január 30.
február 20.
március 5., 19.
április 2., 23.
május 21., június 4.

A műhelysorozatra szóló, 8 alkalmas bérlet ára:
60.000 Ft (részletfizetés lehetséges)
(7500 Ft 3x60 perces foglalkozásonként, anyagköltséggel együtt)

A műhely létszáma maximum 10 fő.

Jelentkezés és további információ itt.

(A képen Edward Burne-Jones: The Sleeping Beauty című festménye, circa 1890.)

 

Intenzív műhelysorozatok női körökben

 

Műhelysorozataink nagy része női körökként működnek. A körök a koherencia, vagyis a mély lelki összetartozás szigetei, amelyek fizikai, érzelmi és lelki védettséget nyújtanak. A körökben a belső fejlődéshez inspirációt és életerővel való feltöltést kapunk. A körök szívünk igaz vágyaiban erősítenek meg, ugyanakkor használható, gyakorlati eszközöket is nyújtanak a belső növekedés útján járáshoz. A körök olyan lélek-készítő műhelyek, ahol a női szív értékeit megbecsüljük, az intuíció és az érzés igazságaira megtanulunk kitüntetett figyelmet fordítani, ahol a női önkifejezés legkülönbözőbb formáit elismerjük és támogatjuk. A körökben belső világunk suttogó hangja felerősödik, a belső kincs keresésének eddigi bolyongó útja célra tartóvá válik, rejtett erőtartalékainkhoz hozzáférés nyílik. A körök ráhangoló meditációval beállított erőterében az önmagunkhoz és az egymáshoz való kapcsolódás mélyebb, igazabb szintjeit éljük meg.

 

 

Megosztás
Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült