A flow mint tudatállapot

 

Flowban vagyis áramlásban lenni egy olyan tudatállapotot jelent, amelyben erőfeszítésmentes könnyedséggel zajlik az élet, és elképzeléseink megvalósulása vesződség nélkül, természetes módon bontakozik ki. E kitágult és elengedett tudatállapotban a kreativitás felszárnyal, új meglátások áramlanak hozzánk és rajtunk keresztül. A hétköznapok kijózanítóan kicsinyes dolgait könnyű szívvel intézzük, s bármihez fogjunk is, eredeti megoldásokra jutunk. A flowban állandó növekedésben és tágulásban vagyunk. A flow nyomában öröm jár, és annak a felemelő tudata, hogy egy önmagunkon túlmutató, intelligens Egész részei vagyunk, ami az életnek mély értelmet ad.

 

Valószínűleg néhányszor mindnyájan átéltünk már hasonló állapotokat az életünkben. Sajnálatos módon ezek az élmények átmenetinek, tünékenynek bizonyulnak, hiába szeretnénk fenntartani őket. Meggyőződésem szerint az áramlásnak ez a rendkívüli találkozásokban és lehetőségekben gazdag, örömteli állapota az, ahogyan az életünket élnünk kellene. De vajon vannak-e a flowba kerülésnek törvényszerűségei, vagy a puszta véletlenen múlik, hogy megtörténik-e vagy sem? El lehet-e sajátítani azt a tudatállapot-váltást, aminek nyomán az áramlásba lépünk és tartósan ott is maradunk?

 

Érdemes itt különbséget tennünk a flow két fajtája között. Csíkszentmihályi Mihály pszichológus szerint a flow-élmény az elme működésének egy olyan állapota, amelyben az ember egy, a képességeivel összhangban lévő célra összpontosítja figyelmét, e tevékenységében örömöt talál és benne teljesen feloldódik. E flow-élményben a tanulás és a fejlődés felgyorsul, a tevékenység belülről jutalmaz, ezért még a rendkívüli teljesítmény sem jár megterheléssel. Ez a fajta flow bizonyos meghatározott feltételek és körülmények fennállásakor, alkalomszerűen következik be. A flow másik fajtáját áramlás-tudatállapotnak nevezhetjük, ami túlmutat az átmeneti flow-élményen. Itt sokkal inkább egy többé-kevésbé állandó létállapotról van szó, amiben maga az élet válik áramlássá.

 

Az áramlás-tudatállapothoz vezető folyamat törvényszerűségei, elvei megérthetők, jól körülírhatóak, a hozzá vezető lépések elsajátíthatók és begyakorolhatók. Minél inkább alkalmazzuk ezeket az alapelveket a mindennapjainkban, életünk annál könnyedebbé és minden értelemben felszabadultabbá válik.

Hivatásom és tapasztalataim alapján ezt a tudatállapot-váltást a művészet és a meditáció eszköztárát felhasználva segítek megvalósítani.

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült