Barion Pixel

 

Kiléphetünk lekorlátozottságaink fogságából.

Az elmén túl egy új valóság vár:

megnyílunk az örömre, a szív értékeire,

s a jelen pillanat teljes átélésére.

Azért írtam ezt a könyvet, mert útkeresésem hosszú évtizedei alatt éppen erre a könyvre lett volna szükségem, hogy ráébredjek az igazságra valódi önmagammal kapcsolatban.

Személyes utam őszinte története és felismeréseim megosztása segítségére lehet azoknak, akik érzik, hogy valami lényegibb és hatalmasabb húzódik az élet látható felszíne alatt. 

Legbelső természetünk időtlen és határtalan létezés: csend és tér. Soha nem vagyunk elválasztva tőle.

Az elmén túl megtapasztaljuk a feltétel nélküli, időtlen boldogságot.

Miért halasztanánk a jövőbe az erre való ráébredést? 

A Csend és tér. Út az áramló élethez című könyv elülső borítója.
A Csend és tér. Út az áramló élethez című könyv hátsó borítója.

Termékadatok:

Kiadó: Art&Flow

Oldalak száma: 200

Megjelenés: 2024. május

Kötés: puhatáblás, füles

ISBN: 978-615-0203-07-2

Méret: 200 mm x 140 mm x 110 mm

Illusztrált: 6 db illusztrációval

3 900Ft

olvass bele!

Belelapozhatsz a könyv tartalomjegyzékébe és az előszóba. A belelapozó flipbox-ként működik. Ha az egeret a szöveg fölé viszed, vagy telefonodon megérinted, átfordul a következő oldalra.

TARTALOM / 1

ELŐSZÓ

 • A váltó átállítása
 • Emberközelbe hozni a megvilágosodást
 • Mi az, ami mködik? A spirituális keresés kiindulópontja
 • Egy egyre táguló gömb
 • A spirituális út
 • Megvilágosodás és önismeret

I. TUDAT, TUDATOSSÁG

 • A ködhatár alatt és felett: ember és lélek két valósága
 • Ítélkezésmentes, tiszta létezés
 • A tudatosságot tapasztalati alapon közelíthetjük meg
 • Ember és lélek tudatossága
 • Tudatosság és energia
 • Kollektív tudatosság
 • Élet a toronyházban: tudatállapot és tudatszint

GYAKORLATOK

 • Hogyan költözzünk egy felsbb lakásba, avagy a tudatosság tágulása
 • A séta mint szemléldés

TARTALOM / 2

II. ÉBREDÉSEM TÖRTÉNETE

 • „Keress!” A mennydörghang
 • A spirituális Big Bang téveszméje
 • Tamás, avagy George Clooney becsönget
 • Csend-tér és forráskapcsolat
 • A testem tzoszloppá válik
 • Lara. A halálfélelem küszöbének átlépése
 • Szelíd, belsforradalom
 • Lefejezés az alvilágban
 • Az igazság feltárul
 • Folyamatos tágulásban

GYAKORLATOK

 • Elfogadás és elengedés a kilégzésben

III. VAN-SÁG, EGYSÉG

 • A megvilágosodás a lélek dolga
 • A lét van-sága
 • A léttudat rózsatermészete
 • Vagyok. A megengedésen múlik
 • Az elkülönültség megsznése, az egység értelme
 • Léttudat és érzékelés
 • Átjárók és belépési pontok
 • A kútban rejlkincs

GYAKORLATOK

 • Randevú a lélekkel: az érzékelés gyakorlása
 • A testérzetek tudatosítása
 • Döntéshozatal az átjáró használatáról
TARTALOM / 3

IV. ENERGIA, IDŐ, SZABADSÁG –

A TUDATOSSÁG SZINTJEI

 • Élet, ami erfeszítésbe kerül.
 • Az ébredezés eltti tudat szintje
 • Az átmenet: keresés és utazás. A nyiladozó tudat szintje 
 • Az áramló energia. A léttudat felismerése 

V. VÉGES ÉS VÉGTELEN TÁNCA

 • A két tudatosság az átforduló váza példázata alapján
 • Az egyesülés folyamata: lélekemberré válni
 • Az integráció nem transzformáció
 • Végtelen a végest megszabadítja
 • A múlt megváltása

GYAKORLATOK

 • Vagyok: belelazulás a létezésbe 
 • Döntéshozatal a létezés szabadsága mellett
 •  A megengedés: elengedés

VI. TÉR, IDŐ, ÜRESSÉG

 • Az univerzum tere és a tudat 
 • Üresség és idtlenség
 • A tudatosan felvállalt üresség 

GYAKORLATOK

 • Légzésszünet – túl a kettsségen

TARTALOM / 4

VII. VÁLASZOK A CSEND TERÉBŐL

 • Érdekli-e a lelket a megvilágosodás?
 • A lélek hangja és vágya a tapasztalásra
 • A megvilágosodás választása
 • Az ima és a meditáció útja
 • Megbocsátás és szabadság
 • A szellem és az egyetemes könyvtár
 • Ki hol tart a tudatosság spirálján?
 • Vallások és spirituális igazságok
 • Szitaként mködni az egymásnak ellentmondó tanítások erdejében
 • Példázat az ecetes heringrl, avagy az élet nem leckék sorozata
 • A világlélek és a kozmikus játék
 • Az emberi élet értelme

Köszönetnyilvánítás

A szerzrl

Kapcsolat

ELŐSZÓ / 1

Látom, hogy a tudat fényére vágyó hasonlelkű emberek körei tevékenykednek szerte a világban. Látom, ahogy a tudatosságukból szőtt finom rezgésháló körbeöleli a Földet. Tudom, hogy mindannyian ébredők. Tudom, hogy felismerjük egymást.

A váltó átállítása

Olyan átmeneti állapotban és korszakban élünk, amikor sokan lépnek spirituális útra, de nem igazán tudják, mit érdemes keresniük. Szeretném a szellemi ébredést mint folyamatot emberközelbe hozni, és lehántani róla azokat a misztifikációkat, amelyek megnehezítik, hogy a megvilágosodást megvalósítható célként fogalmazzuk meg önmagunk számára. A legelterjedtebb tévhit szerint a felébredés oly elérhetetlenül messze van egy átlagos keresőtől, akár a Himalája csúcsa egy hétvégi turista számára. Ezt a csúcsot a szentség aurája lengi körül, s legfeljebb egy maroknyi kiválasztott juthat fel rá. Tanításomban a megvilágosodás természetes folyamat, amennyiben tudjuk, mit és hol keressünk, s mire irányítsuk a fi- gyelmünket. Az ébredés folyamatában az ember felismeri és tudatosan egyesíti lényének két alapvető természetét: korlátok közé zárt fizikai és nem-fizikai, határtalan oldalait. Az a célom, hogy megismertessem az Olvasót a két természet jellegzetességeivel, s bárki által alkalmazható eszközöket és gyakorlatokat kínáljak összekapcsolásukra és együttműködtetésükre, amit a tudati váltó át- állításának nevezek. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a megvilágosodásról szőtt tévképzeteket elengedjük, s a hétköznapi megéléseken túlmutató élményeinket a tudat nyílásának perspektívájában helyezzük el.

ELŐSZÓ / 2

A közhiedelemmel ellentétben a megvilágosodás nem egy hosszú, fáradságos út végcélja és megérkezés valamiféle megdicsőülésbe, hanem egy teljesen új élet kezdete, amelyben a tartós boldogság és béke forrását önmagunkban ismerjük fel. Ahogy halandó emberi énünk képessé válik egyre többet beengedni időtlen és határtalan természetünkből, egy belülről fakadóan szabad és igaz élet vár ránk. A szeretet és az életerő ősforrásából kezdünk el táplálkozni, biztonságérzetünket abból merítjük.

Saját utamon legfőképpen az érdekelt, hogyan juthatok a meditációban megélt, de elszigetelt élményként maradó új tudatállapotokból a tartósan áramló energiájú új életbe. Korunk egyik legizgalmasabb, egyben legsürgetőbb feladata a tudatállapotok széles skáláján elérni egy olyan szintet, ahol a tudatosság folytonos tágulása és az áramló energia valóságunk alaptapasztalatává válik. Ez emberként megélhető lehetőségeink kiteljesedését és egy teljesen új életet tesz lehetővé számunkra, ami egyéni és kollektív jól-létünk, sőt, megmaradásunk záloga is. Ez a tudati váltás ma már kollektív szinten zajlik.

Rengeteg olyan téma vár itt tisztázásra és kibontásra, melyek mind személyes valóságunkká akarnak válni. Olyan feszítő alapkérdésekre szeretnénk választ kapni, mint: mi a tudatosság és hányféle? Mi nyílik bennünk a megvilágosodás folyamatában? Mire érdemes ráébrednünk? Tényleg annyi áldozatot, évtizedes gyakorlást és lemondást követel a folyamat? Egyáltalán, miről kellene lemonda- nunk? Hogyan érzékeljük az ébredő tudatosságot a testünkben? Hogyan tarthatjuk fenn a magasabb tudatállapotokat? Mi történik hétköznapi, emberi énünkkel a megvilágosodás küszöbének átlépése után?

ELŐSZÓ / 3

Emberközelbe hozni a megvilágosodást

Mindannyiunknak megvan a magunkra szabott, egyéni útja a felébredéshez, de megvannak a ránk jellemző tévképzetek és csapdák is, amik hosszú kitérőkhöz vezethetnek. A megvilágosodás pillanatát küszöbnek tekintem, a tudati átlépés pontjának, ami után az élet egyfelől teljesen ugyanolyan, mert a külsőségekben nem változik semmi, másfelől teljesen más, mert az egóval való merev azonosulás végérvényesen megszűnik. A küszöb átlépése után a tudat megnyílásának számos további fokozata vár ránk. Az út későbbi állomásain az elme feletti távlatok felé haladunk: az egyetemes tudat felfedezése vár ránk, ami emberként a legfőbb hivatásunk.

Nem tudok áthúzni senkit a saját küszöbén, néhány messziről világító útjelzőt azonban el tudok helyezni, hogy az Olvasó felismerje, mire érdemes törekednie, s így ne kelljen a spirituális világ ingoványos kerülőútjain kószálnia. A mindennapi életbe átültethető, működőképes és gyakorlatias tudást kívánok átadni. Időnként részletesebb magyarázatokba bocsátkozom, de végső soron mindig az érdekel, hogyan lesz az elméletből eleven tapasztalat. Olyan nézőpontokat és gyakorlatokat javasolok, amelyek természetes közelségbe hozzák a szellemi ébredés folyamatát. Segítségükkel alaposabban feltérképezhetjük saját testre szabott utunkat, s közelebb kerülhetünk az átlépés pontjához. A küszöbön azonban mindenki egyedül lép át. Bárhol és bármelyikünkkel megeshet a felismerés; egyéni lesz és megjósolhatatlan. Nincsenek szabályok, minek hogyan kell történnie.

ELŐSZÓ / 4

Nem állítom magamról, hogy bármit befejeztem volna, vagy hogy egy végső pontra érkeztem. Annyit állítok, hogy a keresésem véget ért. Megnyíltam és ráébredtem a lét valóságára, ami életem minden pillanatában a végtelen és időtlen alapzatot nyújtja. Két világban élek egyszerre. Miközben hétköznapi módon működök a külső anyagi világban, érzékelem a lét csenddel telített terét is, ami időnként teljesen magába szív, és feloldja személyes énemet. A régen oly nagy fontosságú személyiséggel való azonosulás napról napra gyengül. S noha az egó nem szűnik meg a teljes pusztulás értelmében, érzései, szokásai és történetei súlytalanná válnak. A személyes én trónvesztésével és a tárgy nélküli, tiszta tudat felemelkedésével egész életem egy új, tágabb perspektívába helyeződik.

A küszöböt egy önismeretre és önkutatásra alapozott fejlődési folyamat egy pontján léptem át. Nem a véletlen hatására, nem krízis vagy más lelki kataklizma, esetleg egy guru mágikus érintése nyomán ismertem fel határtalan belső természetemet, hanem egy elkötelezett spirituális kereső út részeként. A tudat megnyílását egy belülről vezérelt növekedésnek látom a keresés kezdetétől máig, amibe rengeteg figyelmet, energiát és időt fektettem. Ugyanakkor érzékelem a folyamat mélyén ható és az azt előrehajtó intelligenciát is, amit a tudat evolúciós impulzusának nevezek. Utam tapasztalatainak egy része általános emberi tanulságokkal szolgál, amikből leszűrve azok esszenciáját, átadható tanítás formálható.

A tudat felszabadítása nem egy meghódíthatatlan csúcs, nem is egy megrendítő, ám múló istenélmény, hanem a puszta

létezés bensőséges tapasztalata.

A spirituális felébredés annak az érzékelése, ami nyilvánvalóan és magától értetődően mindig jelen van.

Bennünk és körülöttünk.

Nem baj, ha ezt most még nem érted. Az elménk sohasem értheti meg a megvilágosodást.

De megtapasztalhatjuk azt.

Könyvemben segítek, hogy ez a tapasztalás számodra is elérhető közelségbe kerüljön.

Csodálatos a könyved. Miközben olvastam, éreztem az áramlást, teljesen rárezonáltam, fantasztikusan passzol az érdeklődesemhez, ami jelenleg elsöprő erővel visz.

A tiszta megfogalmazásod nagyon segít a megértésben és energetikailag nyit arra, amerre tartok.

Zsigerileg érzem az igazságát annak, amit nálad olvastam, fantasztikus öröm es hála van bennem érte.
Andrea, köszönöm!

Schaffer Anita

Ez a könyv egy-szerű, mert kérlelhetetlen élességgel tartja szem előtt a végső célt, a felébredést. És nagyszerű is, mivel rendkívül pragmatikus. Ahogy Andrea írja, együtt lenni, együtt lélegezni, együtt ülni saját belső valóságunkkal – ennél realistábbak nem is lehetnénk!

Hatalmas térbe tágulunk a gyakorlatok által. A finomra hangolt, testi-energetikai-szellemi szintre egyaránt ható légzések segítenek lebontani az én illúzióját fenntartó falainkat, hogy újra egységbe oldódjunk a Mindenséggel.

A mezítelen, tiszta jelenlétet valójában nem kell és nem is lehet elérni, hiszen mindig jelen van. Fel lehet ismerni és haza lehet térni. Erre döbbenünk rá a könyv olvasása közben.

Sáfrány Kinga

pszichológus, Gestalt terapeuta, 18 éve gyakorló meditáló

A Csend és tér. Út az áramló élethez című könyv elülső borítója.
A Csend és tér. Út az áramló élethez című könyv hátsó borítója.

Termékadatok:

Kiadó: Art&Flow

Oldalak száma: 200

Megjelenés: 2024. május

Kötés: puhatáblás, füles

ISBN: 978-615-0203-07-2

Méret: 200 mm x 140 mm x 110 mm

Illusztrált: 6 db illusztrációval

3 900Ft

A létre ébresztő csend-tér gyakorlatokat egyéni üléseken közvetlenül tőlem is elsajátíthatod.