Barion Pixel
A belső otthon tapasztalata
fenygomb4 crop

A belső otthon mibenléte március elején, a külső hazámban elrendelt kijárási korlátozás előestéjén vált számomra intenzív tapasztalattá egy nagyhatású alászállás meditációban.

Inanna alászállásának mítoszáról az előző bejegyzésemben írtam.

Megérkezés a csend-térbe

Inanna nyomában ereszkedtem le az Alsó Világ Úrnője elé, akinek láthatatlan jelenléte olyan súllyal nehezedett rám, hogy fejemet mélyen lehajtva voltam csak képes térdelni előtte. Egy kérdéssel fordultam hozzá: mi az az önkéntes áldozat, ami megújhodásunk és felébredésünk kulcsa lehet ebben a válságos helyzetben?

Válaszképpen az Istennő egy éles karddal, egyetlen hirtelen suhintással levágta a fejemet. Miközben élő testem továbbra is előtte térdelt, tudatosságom, aminek nyilvánvalóan nem volt semmi köze levágott fejemhez, egyre élesebbé vált. A lenti világ sötétsége termékeny, tápláló anyaméhként ölelt körbe. Egy fekete ragyogású, végtelen térben várakoztam fej nélkül. A tiszta létezés terében és csöndjében, valódi otthonomban.

A csend-tér tisztaságában létezve egy idő után a fejem helyére egy szív nőtt. Alakra olyan, mint biológiai szívem, méretben azonban nagyobb, fej nagyságú. Egy vörös és lüktető második szív, egy szív-fej teremtődött, aminek azonban nem a fizikai test fenntartásában kellett közreműködnie. Inkább egy érzékeny jeladóvevő volt, ami a gondolkodó elme helyére lépett, s ami egy, a testemen túli nagyobb ritmussal pulzált együtt.

Eleven megtapasztalásból értettem meg, hogy a regenerálódás és az újjászületés útja egy a kozmikus egésszel egybehangolt, új típusú intelligencia kifejlesztése, amihez a szív adja a kulcsot.

A szív útjának gyakorlata

A belső utazások és látomások igazsága olyan erővel munkál és mutat túl az egyéni élet keretein, hogy szenvedélyesen hajt a látomásokból leszűrt lényeg átadására.

Meditációs köreinkben már egy évvel ezelőtt elkezdtük gyakorolni az alászállást és a kozmikus anyaméh sötétjében való várakozást. Intuícióm pontosan vezetett: segített a kényszerű bezárkózásra való felkészülésben. Meditációinkban szívünk ritmusára és a szív-légzésre koncentrálunk a csend-térben. A saját szívünkhöz való kapcsolódásból egy nagyobb energetikai egység kezd megteremtődni: a körnek, mint sajátos entitásnak a szív-tere, ami egy kifinomult csoporttudat felemelkedését eredményezi. A kör egyesített tudati mezője messze felülemelkedik az egyéni tudat képességein, s az információáramlásnak, a belső erőnek és az elme kinyílásának felvillanyozó új perspektíváit kínálja.

A következő számítógépes grafikai sorozatban Antalffy Yvette így láttatja az összekapcsolódás folyamatát:

A csoport tagjai körül rezgő energia egyre világosodó és szélesedő gömbjeiből fényhullámok áradnak ki, amik fokozatosan egybeérnek és összeolvadnak. Ebből létrejön egy homogén, aranyló energiatér, amiben megtörténik az egyéni tudat beolvadása egy magasabb frekvencián rezgő csoporttudatba. Majd ez utóbbi eggyéválik egy magasabb intelligencia tudatával.

fenygomb2 1
fenygomb3
fenygomb4 kicsi
fenygomb5 small
fenygomb7 small

További bejegyzések e kategóriában