Feladatra szóló és sorsszintű belső képek

Funkciójukat és hatósugarukat tekintve megkülönböztethetünk feladatra “specializált” és általánosabb, sorsszintű belső képeket. A feladatspecifikus képek addig aktívak, amíg a hozzájuk kötődő megoldandó feladat aktuális az életünkben. Ilyen élethelyzeti feladatok például a párkeresés, a gyermekvállalás, a gyógyulás, a konfliktuskezelés, érzelmi állapotunk kiegyensúlyozása. Bármi legyen is időszerű az életünkben, a belső képekhez fordulhatunk támogatásért. Amikor egyoldalúvá válunk egy életszerepben, mert elhanyagoljuk vagy éppen túlzásba visszük, akkor a belső képek – származzanak bár álomból vagy aktív imaginációból – segítenek a kibillent egyensúly helyreállításában. Mihelyst megoldódik az élethelyzet, a kép is eltűnik a látóterünkből.

Hogyan segíthetnek egy nehéz élethelyzetben a feladatra szóló belső képek?

Vezetett képmeditációban vagy álmainkban a kérdéses helyzetre utaló szimbolikus képek és történetek bukkannak a felszínre. Ezek első ránézésre talányosnak, esetleg megdöbbentően kaotikusnak tűnhetnek. A lélek rejtjeles üzenetekkel kommunikál. Ezeknek a kódoknak a kibogozása időt és odafigyelést igénylő, de hatalmasan megtérülő tevékenység. Ugyanis a lélek, a belső Én nem a hétköznapi tudat beszűkült, kicsinyes perspektívájából szemléli élethelyzetünket, hanem egy sokkal tágasabb nézőpontból. Így megszorultságunkban a felszabadulás útját, betegségeink idején  az egész-ségbe való gyógyulás lehetőségét mutathatja fel. 

Képmeditációban lehetőségünk van arra, hogy az aktuális helyzetünket vagy problémánkat szimbolizáló belső képre a tudatosság fényét irányítsuk, s megváltoztassunk benne valamit a kívánt eredmény elérése céljából. A belső kép szintjén történt változás ki fog hatni külső életünkre is: legtöbbször rejtett erőforrásra lelünk önmagunkban, megértjük a helyzetünk mögött rejtőző, ismétlődő (családi) mintát, felismerésekre teszünk szert egy betegség vagy konfliktus értelmére vonatkozóan. A megértés és a felismerés a legnagyobb szövetségesünk a változás és a fejlődés útján.

A sors szálait szövő öregasszony Sorsistennőként.

A sorsszintű belső képek vezércsilllagok

A sorsszintű képek hatalmas vezérlőcsillagok, amelyekhez az életút során többször is visszatérünk, mert ezek hordozzák átfogó élettémáinkat. Ahogy érlelődünk a tapasztalatainkban, ezek az ismételten felbukkannó nagy témák is megújulnak és elmélyülnek. A velük való munka mindig felemelő és megérintő, mindig újjáalakít és friss célokkal lát el.  Amikor például az asszonyok gyermekre vágynak, a termékenység “feladatára” vonatkozó konkrét és szimbolikus képekkel foglalkozhatnak behatóan. Később aztán, gyakorló anyákként a termékenység mint téma már átvitt értelemben, az alkotóképesség és a belső gazdagság szimbólumaiban jelenik meg képeik között. Az anyaság viszont életre szóló nagy feladat, így a hozzá kötődő sorsszintű képeknek is többé-kevésbé állandó jelenlétük van az életükben. Sőt, ha tovább tágítjuk az anyaság fogalmát, azt látjuk, hogy az anya minden ember számára meghatározó alapélmény, legyen szó a személyes kötődés szintjéről, a hazához vagy a földhöz, a Földhöz fűződő kapcsolatunkról, sőt, a gondviseléshez és az univerzumhoz való viszonyunkról. 

A sorsszintű képek ahhoz az életfeladathoz, hivatáshoz vagy küldetéshez kapcsolódnak, amiért jelenlegi megtestesülésünket választottuk. Ez jellegzetesen az életút során önismereti folyamatoknak köszönhetően kristályosodik ki, és válik pontosan megfogalmazhatóvá.

További bejegyzések e kategóriában